Tim kanadskih istraživača je 1921. godine otkrio molekul insulina i započeo vek epohalnih otkrića u nezi dijabetesa koja su od tada spasila nebrojeno života.

Danas imamo sreće što raspolažemo boljim lekovima nego ikad, pa ipak broj osoba koje žive sa dijabetesom nastavlja da raste alarmantnom stopom, što predstavlja veliko opterećenje za pojedince, porodice i društvene zajednice.

Istražite put do otkrića

Hronologija insulina kroz 100 godina

Insulin: Epohalno otkriće

Frederik Banting i Čarls Best na Univerzitetu u Torontu.

Frederik Banting i Čarls Best na Univerzitetu u Torontu.

Istraživači u Torontu, koji su uspešno ekstrahovali insulin iz pankreasa psa i ispitali njegovo dejstvo, prvi put donose nadu osobama sa dijabetesom.

Insulin: Epohalno otkriće

Istraživači u Torontu, koji su uspešno ekstrahovali insulin iz pankreasa psa i ispitali njegovo dejstvo, prvi put donose nadu osobama sa dijabetesom.
Frederik Banting i Čarls Best na Univerzitetu u Torontu.

Frederik Banting i Čarls Best na Univerzitetu u Torontu.

Prvi život spasen insulinom

Slike deteta sa dijabetesom tipa 1 pre i posle.

Slike deteta sa dijabetesom tipa 1 pre i posle.

Leonard Tompson, četrnaestogodišnji dečak čija je težina bila malo veća od 29 kilograma, postaje prva osoba sa dijabetesom koja je lečena insulinom. Nakon primene injekcije Bantingovog i Bestovog ekstrakta (opisanog kao gusto smeđe blato), Leonardu je pao šećer u krvi.

Prvi život spasen insulinom

Leonard Tompson, četrnaestogodišnji dečak čija je težina bila malo veća od 29 kilograma, postaje prva osoba sa dijabetesom koja je lečena insulinom. Nakon primene injekcije Bantingovog i Bestovog ekstrakta (opisanog kao gusto smeđe blato), Leonardu je pao šećer u krvi.
Slike deteta sa dijabetesom tipa 1 pre i posle.

Slike deteta sa dijabetesom tipa 1 pre i posle.

August i Mari Krog

August i Mari Krog

Proizvodnja insulina započinje u Skandinaviji

1923
Nordisk Insulinlaboratorium komercijalizuje proizvodnju insulina nakon što su August i Mari Krog doneli tehniku ekstrakcije i prečišćavanja iz Kanade u Dansku. Uz insulin, osobi kojoj je dijagnostikovan dijabetes sada se dramatično poboljšava dužina životnog veka.
1923

Proizvodnja insulina započinje u Skandinaviji

Nordisk Insulinlaboratorium komercijalizuje proizvodnju insulina nakon što su August i Mari Krog doneli tehniku ekstrakcije i prečišćavanja iz Kanade u Dansku. Uz insulin, osobi kojoj je dijagnostikovan dijabetes sada se dramatično poboljšava dužina životnog veka.
August i Mari Krog

August i Mari Krog

Novo Nordisk proizvodnja insulina 30-tih godina dvadesetog veka.

Hans Kristijan Hagedorn

Hans Kristijan Hagedorn

NPH insulin smanjuje terapijsko opterećenje

1946
Hans Kristijan Hagedorn otkriva NPH (neutralni protaminski Hagedorn) insulin, koji produžava dejstvo insulina i znači da osobe sa dijabetesom mogu da primaju manje injekcija.
1946

NPH insulin smanjuje terapijsko opterećenje

Hans Kristijan Hagedorn otkriva NPH (neutralni protaminski Hagedorn) insulin, koji produžava dejstvo insulina i znači da osobe sa dijabetesom mogu da primaju manje injekcija.
Hans Kristijan Hagedorn

Hans Kristijan Hagedorn

Novo Nordisk proizvodnja insulina 40-tih godina dvadesetog veka.

Nova era u razumevanju dijabetesa

Istraživačima postaje jasno da postoji nekoliko tipova dijabetesa i da se najčešće javlja dijabetes tip 2. Inovacije na polju lekova sada su usredsređene na pružanje rešenja za posebne karakteristike različitih tipova dijabetesa i razvijanje lekova specifično za lečenje dijabetesa tip 2.

Nova era u razumevanju dijabetesa

Istraživačima postaje jasno da postoji nekoliko tipova dijabetesa i da se najčešće javlja dijabetes tip 2. Inovacije na polju lekova sada su usredsređene na pružanje rešenja za posebne karakteristike različitih tipova dijabetesa i razvijanje lekova specifično za lečenje dijabetesa tip 2.

Ames reflektometar

Ames reflektometar

Prenosivi merač glukoze pojednostavljuje praćenje glukoze

1970s
Praktično samostalno praćenje glukoze u krvi (SMBG) je sada moguće uz prenosive merače glukoze, što olakšava osobama sa dijabetesom da kontrolišu svoje stanje kod kuće, pomoću traka za testiranje.
1970s

Prenosivi merač glukoze pojednostavljuje praćenje glukoze

Praktično samostalno praćenje glukoze u krvi (SMBG) je sada moguće uz prenosive merače glukoze, što olakšava osobama sa dijabetesom da kontrolišu svoje stanje kod kuće, pomoću traka za testiranje.
Ames reflektometar

Ames reflektometar

Laboratorija u Bagsvaerdu, Danska.

Laboratorija u Bagsvaerdu, Danska.

HbA1C u kliničkoj praksi

1970s
HbA1C – prosečan nivo glukoze u krvi tokom poslednjih 120 dana – postaje glavno sredstvo za rešavanje kontrole glukoze u krvi i omogućava lekarima da kritički procene uticaj promena u načinu života i lekovima na dugoročne zdravstvene ishode.
1970s

HbA1C u kliničkoj praksi

HbA1C – prosečan nivo glukoze u krvi tokom poslednjih 120 dana – postaje glavno sredstvo za rešavanje kontrole glukoze u krvi i omogućava lekarima da kritički procene uticaj promena u načinu života i lekovima na dugoročne zdravstvene ishode.
Laboratorija u Bagsvaerdu, Danska.

Laboratorija u Bagsvaerdu, Danska.

Prvi komercijalno dostupan humani insulin

1982
Insulin postaje prvi terapijski protein napravljen primenom rekombinantne DNK tehnologije. Ovaj „humani insulin” je identičan insulinu koji proizvodi naše telo, visoko je prečišćen i može se proizvoditi u neograničenim količinama, što u velikoj meri povećava pristup za osobe sa dijabetesom.
1982

Prvi komercijalno dostupan humani insulin

Insulin postaje prvi terapijski protein napravljen primenom rekombinantne DNK tehnologije. Ovaj „humani insulin” je identičan insulinu koji proizvodi naše telo, visoko je prečišćen i može se proizvoditi u neograničenim količinama, što u velikoj meri povećava pristup za osobe sa dijabetesom.
Pacijent sa insulinskom pumpom.

Pacijent sa insulinskom pumpom.

Prva „mini” insulinska pumpa

1983
Prvi put napravljena 60-tih godina prošlog veka, insulinska pumpa postaje široko dostupna 80-tih godina prošlog veka, obezbeđujući da osobe sa dijabetesom imaju pogodnost da se njihov insulin otpušta kako i kada im je potrebno tokom dana. U budućnosti, mnogi će čak raditi zajedno sa sistemima za neprekidno praćenje glukoze (CGM).
1983

Prva „mini” insulinska pumpa

Prvi put napravljena 60-tih godina prošlog veka, insulinska pumpa postaje široko dostupna 80-tih godina prošlog veka, obezbeđujući da osobe sa dijabetesom imaju pogodnost da se njihov insulin otpušta kako i kada im je potrebno tokom dana. U budućnosti, mnogi će čak raditi zajedno sa sistemima za neprekidno praćenje glukoze (CGM).
Pacijent sa insulinskom pumpom.

Pacijent sa insulinskom pumpom.

Lakša i bezbednija kontrola – prva insulinska olovka

Novo Syringe iz 1925. i prvi NovoPen® uređaj iz 1985.

Novo Syringe iz 1925. i prvi NovoPen® uređaj iz 1985.

Prva insulinska olovka popravlja kvalitet života za osobe koje žive sa dijabetesom, tako što otklanja potrebu za nezgodnim staklenim špricevima. Osobe sa dijabetesom najzad imaju diskretno i precizno sredstvo za samoprimenu tačne doze insulina kada im je potrebna.

Lakša i bezbednija kontrola – prva insulinska olovka

Prva insulinska olovka popravlja kvalitet života za osobe koje žive sa dijabetesom, tako što otklanja potrebu za nezgodnim staklenim špricevima. Osobe sa dijabetesom najzad imaju diskretno i precizno sredstvo za samoprimenu tačne doze insulina kada im je potrebna.
Novo Syringe iz 1925. i prvi NovoPen® uređaj iz 1985.

Novo Syringe iz 1925. i prvi NovoPen® uređaj iz 1985.

Uvođenje prve generacije insulinskih analoga

1996
Insulinski analozi – spektar brzodelujućih, dugodelujućih i unapred pomešanih formulacija – napravljeni su da što približnije oponašaju prirodni telesni obrazac lučenja insulina. Insulinski analozi imaju modifikacije koje obezbeđuju predvidljiviju apsorpciju, što olakšava ljudima da planiraju vremena obroka, izbegnu niske nivoe šećera u krvi i smanje rizik od dobijanja na težini.
1996

Uvođenje prve generacije insulinskih analoga

Insulinski analozi – spektar brzodelujućih, dugodelujućih i unapred pomešanih formulacija – napravljeni su da što približnije oponašaju prirodni telesni obrazac lučenja insulina. Insulinski analozi imaju modifikacije koje obezbeđuju predvidljiviju apsorpciju, što olakšava ljudima da planiraju vremena obroka, izbegnu niske nivoe šećera u krvi i smanje rizik od dobijanja na težini.
InDuo kombinovani uređaj za dostavu insulina i praćenje glukoze u krvi iz 2001.

InDuo kombinovani uređaj za dostavu insulina i praćenje glukoze u krvi iz 2001.

Odobren je prvi CGM sistem

1999
FDA je odobrila prvi uređaj za neprekidno praćenje glukoze (CGM) za očitavanje nivoa glukoze u krvi, što je donelo nadu ljudima sa dijabetesom koji su želeli da imaju veću kontrolu nad svojim zdravljem.
1999

Odobren je prvi CGM sistem

FDA je odobrila prvi uređaj za neprekidno praćenje glukoze (CGM) za očitavanje nivoa glukoze u krvi, što je donelo nadu ljudima sa dijabetesom koji su želeli da imaju veću kontrolu nad svojim zdravljem.
InDuo kombinovani uređaj za dostavu insulina i praćenje glukoze u krvi iz 2001.

InDuo kombinovani uređaj za dostavu insulina i praćenje glukoze u krvi iz 2001.

Više od insulina: nove terapijske opcije za dijabetes tip 2

2005
Terapijske opcije podižu negu dijabetesa tip 2 izvan kontrole šećera u krvi uvođenjem GLP-1 agonista i, kasnije, SGLT-2 inhibitora. GLP-1 klasa lekova smanjuje nivoe šećera u krvi pojačavajući prirodno lučenje insulina uz istovremeno smanjivanje apetita i unosa hrane.
2005

Više od insulina: nove terapijske opcije za dijabetes tip 2

Terapijske opcije podižu negu dijabetesa tip 2 izvan kontrole šećera u krvi uvođenjem GLP-1 agonista i, kasnije, SGLT-2 inhibitora. GLP-1 klasa lekova smanjuje nivoe šećera u krvi pojačavajući prirodno lučenje insulina uz istovremeno smanjivanje apetita i unosa hrane.

Novo Nordisk R&D liraglutid GLP-1, 2008.

Uvođenje nove generacije insulinskih analoga

Ayşe Naz Baykal ima dijabetes tip 1 i živi u Turskoj.

Ayşe Naz Baykal ima dijabetes tip 1 i živi u Turskoj.

Svojim unapređenim profilima, nova generacija insulinskih analoga nudi veću fleksibilnost i smanjuje svakodnevno opterećenje brige o dijabetesu. Insulini ultradugog dejstva smanjuju broj injekcija i rizik od hipoglikemije tako što lek oslobađaju veoma polako, dok insulini sa ultrabrzim dejstvom nude pogodnost time što smanjuju potrebu za planiranjem vremena obroka.

Uvođenje nove generacije insulinskih analoga

Svojim unapređenim profilima, nova generacija insulinskih analoga nudi veću fleksibilnost i smanjuje svakodnevno opterećenje brige o dijabetesu. Insulini ultradugog dejstva smanjuju broj injekcija i rizik od hipoglikemije tako što lek oslobađaju veoma polako, dok insulini sa ultrabrzim dejstvom nude pogodnost time što smanjuju potrebu za planiranjem vremena obroka.
Ayşe Naz Baykal ima dijabetes tip 1 i živi u Turskoj.

Ayşe Naz Baykal ima dijabetes tip 1 i živi u Turskoj.

Otkrivanje i razvijanje novih proteinskih terapija i terapija zasnovanih na peptidima.

Otkrivanje i razvijanje novih proteinskih terapija i terapija zasnovanih na peptidima.

Prva oralna GLP-1 terapija za dijabetes tip 2

2019
Najveće otkriće koje je dalje proširilo terapijske opcije i smanjilo ograničenja, ova inovativna tableta, otklanja potrebu za injekcijama sa GLP-1 – dobrodošlo olakšanje za mnoge osobe koje žive sa dijabetesom tip 2.
2019

Prva oralna GLP-1 terapija za dijabetes tip 2

Najveće otkriće koje je dalje proširilo terapijske opcije i smanjilo ograničenja, ova inovativna tableta, otklanja potrebu za injekcijama sa GLP-1 – dobrodošlo olakšanje za mnoge osobe koje žive sa dijabetesom tip 2.
Otkrivanje i razvijanje novih proteinskih terapija i terapija zasnovanih na peptidima.

Otkrivanje i razvijanje novih proteinskih terapija i terapija zasnovanih na peptidima.

Mandy Marquardt ima dijabetes tip 1, vozi za Novo Nordisk tim i živi u SAD.

2021. i nadalje

Šta je sledeće?

Kada gledamo ka budućnosti, vidimo inovacije u pogledu terapije i uređaja koje će doneti veću fleksibilnost i celovitiji pristup nezi dijabetesa. Bazalni insulini jednom nedeljno, glukozno-senzitivni i kardio-protektivni insulini, nova generacija oralnih terapija, nova digitalna zdravstvena rešenja, transformišuće terapije matičnim ćelijama, pa čak i nada za terapijom koja će jednog dana dovesti do izlečenja, predstavljaju deo naših napora da porazimo dijabetes.

2021. i nadalje

Šta je sledeće?

Kada gledamo ka budućnosti, vidimo inovacije u pogledu terapije i uređaja koje će doneti veću fleksibilnost i celovitiji pristup nezi dijabetesa. Bazalni insulini jednom nedeljno, glukozno-senzitivni i kardio-protektivni insulini, nova generacija oralnih terapija, nova digitalna zdravstvena rešenja, transformišuće terapije matičnim ćelijama, pa čak i nada za terapijom koja će jednog dana dovesti do izlečenja, predstavljaju deo naših napora da porazimo dijabetes.