Zašto toliko ljudi nema pristup zdravstvenoj zaštiti?

Milioni ljudi koji žive sa dijabetesom i retkim poremećajima krvi ne mogu da dobiju lek koji im je potreban, a koji može da im spase život. U nekim slučajevima, lek je preskup ili je putovanje do lekara ili da se dobije recept previše dugo i dovodi do gubljenja nadnica. 

U ekstremnim situacijama, nema lekara kojeg mogu da posete, zdravstvene klinike u koju mogu da odu ili leka na polici apoteke. 

Surova realnost je da se danas leči samo deo pacijenata – i moramo da zatvorimo tu prazninu kako bi ljudi dobili pristup lekovima koje proizvodimo i nezi koja im je potrebna. 

Prepreke su složene i razliku se od jedne zemlje do druge, ali mi znamo iz iskustva da je promena moguća.

Naša ambicija je da obezbedimo pristup lekovima koje imamo na raspolaganju, najvećem broju ljudi koji žive sa dijabetesom , retkim bolestima krvi i retkim endokrinim poremećajima, uz istovremeno rešavanje različitih nivoa pristupačnosti. 

Iako postoje ograničeni podaci o javnom zdravlju za decu sa dijabetesom tip 1, nepodnošljiva istina je da je samo malo onih koji žive dovoljno dugo da bi dospeli u registre u mnogim od najsiromašnijih zemalja u svetu.

U 208 klinika u 14 zemalja sa niskim i srednjim prihodima, naš program Changing Diabetes® kod dece obezbeđuje negu i insulin koji spasava život dece sa dijabetesom tip 1. Danas, ovaj program pruža medicinsku negu, insulin i pribor za više od 26.000 dece. Naša sledeća ambicija je da proširimo program kako bismo do 2030. godine dostigli broj od 100.000 dece.

U gornjem videu, upoznajte jednu superzvezdu, jednu pacijentkinju dijabetesa tip 1, Bilgvaissu iz Gvineje. Bilgvaissa je deo nove generacije dece i mlađih odraslih osoba koje žive sa dijabetesom tip 1 u Gvineji. Uz podršku lekara i medicinskih sestara u klinici Changing Diabetes® kod dece, danas je ona promišljeni vođa zajednice pun nade, sposobna da kontroliše sopstveni dijabetes i vodi i inspiriše svoje mlađe kolege.

U zemljama sa niskim i srednjim prihodima, posebno smo usredsređeni na najugroženije ljude koji žive sa dijabetesom. U više od dve trećine zemalja u kojima poslujemo uspostavili smo programe dostupnosti i pristupa koji pomažu pacijentima kojima je pomoć neophodna. 

Ovi programi rade na tome da odgovore na teška pitanja, kao što su:

  • Kako da podstaknemo više pacijenata da se uključe u programe dostupnosti?

  • Kako da dizajniramo insuline koji ne zahtevaju hlađenje i zbog toga mogu da putuju dalje?

  • Kako možemo da pojednostavimo lance snabdevanja da bismo smanjili cenu?

Radimo na ovim pitanjima obavezujući se da učinimo da insulin bude svima dostupan. Čitajte dalje i saznaćete više o našoj posvećenosti pristupačnom lečenju i pristupu nezi za dijabetes .

Mithila Hag Farin i njena majka. Mithila živi u Bangladešu i ima dijabetes tipa 1.

Obavezali smo se da ćemo i dalje imati povoljan insulin u našem portfoliju proizvoda i da ćemo proizvoditi i učiniti insulin dostupnim u narednim godinama. Ovo je naš pristup posvećenosti insulinu. 

Uz našu strategiju Promeniti dijabetes, smanjujemo prodajnu cenu za zemlje sa niskim i srednjim prihodima, a istovremeno radimo na tome da proširimo programe pristupačnosti u SAD i drugim zemljama u svetu.

Dostupni insulin u zemljama sa malim i srednjim prihodima

U 2001. smo pokrenuli revolucionarnu politiku da bismo smanjili cenu humanog insulina u zemljama sa najmanjim resursima. Danas, naša politika obuhvata ukupno 76 zemalja, domove trećine svetske populacije sa dijabetesom, kao i odabrane humanitarne organizacije.

Naša posvećenost se zasniva na sledećim principima:

  • I dalje ćemo biti vodeći dobavljač povoljnog humanog insulina u svetu.
  • Garantovaćemo da ćemo najsiromašnijim delovima sveta u narednim godinama obezbeđivati humani insulin, uključujući najmanje razvijene zemlje (Least Developed Countries, LDCs) kako je definisano od strane UN, drugim zemljama sa niskim prihodima, kako je definisano od strane Svetske banke i zemljama sa srednjim prihodima u kojima velike populacije sa niskim prihodima nemaju dovoljnu zdravstvenu zaštitu, kao i odabranim humanitarnim organizacijama čija je posvećenost globalna.
  • Garantovaćemo prodajnu cenu humanog insulina u iznosu od 3 USD po bočici.
  • Suočićemo se sa izazovima u distribuciji insulina i kapacitetu zdravstvene nege koji često sprečavaju da povoljan insulin stigne do najugroženijih ljudi.
Saba Samuel i njena majka. Saba živi u Etiopiji i ima dijabetes tip 1.

Doprinos kompanije Novo Nordisk promovisanju pristupa nezi je naša stalna dugoročna finansijska posvećenost Međunarodnoj fondaciji za dijabetes. 

Međunarodnu fondaciju za dijabetes osnovala je kompanija Novo Nordisk 2002. godine kao nezavisan poverenički fond posvećen prevenciji i lečenju dijabetesa u zemljama u razvoju. Fondacija podržava održiva partnerstva i deluje kao katalizator kako bi pomogla drugima da učine više.

Naše trenutno ulaganje u Fondaciju je 1,69 milijardi DKK (277 miliona USD) što pokriva period do 2024.

Saznajte više o Međunarodnoj fondaciji za dijabetes.

U nekim zemljama, ljudi koji žive sa hemofilijom mogu biti u situaciji da ne mogu da čuvaju lek za hemofiliju kod kuće. Na primer, tokom krize COVID-19, mnogi pacijenti nisu mogli da posete bolnice da bi dobili terapiju. 

Kada se ljudi koji žive sa retkim oboljenjem krvi suoče sa ovakvim situacijama, sarađujemo sa lokalnim zdravstvenim organima i partnerskim organizacijama kako bismo obezbedili finansijsku podršku za obezbeđivanje lekova i terapije kućnom dostavom. 

Da bi se osigurali jasni i transparentni odnosi, naše inicijative su osmišljene u dijalogu sa donosiocima politika za usluge podrške u vezi sa obukom pacijenata, dostavom i čuvanjem lekova.

Saznajte više o našoj fondaciji koja pomaže da osobe koje žive sa hemofilijom dobiju pristup nezi. 

Myo Aung živi u Mjanmaru i ima hemofiliju A sa inhibitorima.

Novo Nordisk fondacija za hemofiliju je neprofitna organizacija koja dodeljuje grantove i nastoji da poboljša pristup nezi za osobe sa hemofilijom i retkim poremećajima krvarenja u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.

Hemofilija je nasledni poremećaj krvarenja koji pogađa jednu od 10.000 osoba. Pošto tri od četiri osobe sa hemofilijom žive u zemljama u razvoju, postoji hitna potreba da se obezbedi pristup dijagnostikovanju i adekvatnoj nezi.

Saznajte više o fondaciji za  hemofiliju kompanije Novo Nordisk