Ne mbledhim informacione që mund të na ndihmojnë të përmirësojmë faqen tonë të internetit. Ne kërkojmë miratimin tuaj për të mbledhur të dhënat kur hyni në faqe. Të gjitha informacionet e mbledhura automatikisht me pëlqimin tuaj ruhen në një formë të përgjithshme dhe nuk mund të përdoren për t'ju identifikuar specifikisht si individ.

Herë pas here ne gjithashtu ju kërkojmë informacion që ndonjëherë mund të jetë personalisht i identifikueshëm dhe privat. Si rezultat, informacioni i mbledhur nga ne mund të ndahet në dy kategori kryesore:

a) Statistikat e grumbulluara të vizitorëve

b) Informacion personal i identifikueshëm

Ne nuk i lidhim statistikat e grumbulluara të vizitorëve me informacionin personal të identifikueshëm.

Statistikat e grumbulluara të vizitorëve
Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne mbledhim informacione të përgjithshme në lidhje me kompjuterin tuaj dhe vendndodhjen e tij, si dhe faqen e internetit nga keni ardhur, nëse është ky rasti. Ky informacion nuk mund të përdoret për t'ju identifikuar si individ. Ky informacion përdoret vetëm në formë agregate për të na informuar se nga vijnë vizitorët tanë, çfarë shikojnë dhe klikojnë dhe ku kalojnë më shumë kohë.

Të dhënat që mbledhim:

 • Ndihmë për cookie-t e palës së parë (nëse na lejoni të vendosim një cookie në kompjuterin tuaj)
 • ID e vizitorit (siguruar nga një cookie që vendosim në kompjuterin tuaj kur është e mundur)
 • Referues (dmth. Nga keni ardhur, p.sh. google.com)
 • Data dhe ora e vizitës
 • Cilësimet rajonale dhe gjuhësore (për të përcaktuar se në cilin vend jeni)
 • Sistemi operativ (Windows, OS X, Linux, iOS, Android etj.)
 • Versioni i Kërkuesi dhe Kërkuesi (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etj.)
 • Rezolucioni i ekranit (1280x1024, 1024x768, etj.)
 • Mbështetje JavaScript
 • Mbështetje Java
 • Adresa IP (adresa e kompjuterit në internet vetëm për qëllime statistikore - nuk mblidhet asnjë informacion personal i identifikueshëm)
 • Titulli i faqes që po shihni
 • URL e faqes që po shihni
 • Koha e kaluar në faqe
 •  Shteti, rajoni, qyteti, shteti, kodi postarLloji i pajisjes (Tablet, Mobile, Desktop), prodhuesi, Sistemi operativ, operatori celular
 • Shteti, rajoni, qyteti, shteti, kodi postar
 • Fjalët kyçe të përdorura në fushën e kërkimit të faqes
 • Fjalët kyçe që rezultojnë nga kërkimi në faqe
 • Rifreskimet, klikimet në faqe, frekuenca e kthimit
 • Hyrje, dalja nga faqja
 • Shkarkimet e skedarëve
 • Përmbajtja e shpërndarë në mediat sociale ose platforma të tjera të disponueshme (butonat e shpërndarjes)

Informacion personalisht i identifikueshëm
Në disa raste, ne duhet të mbledhim më shumë informacione për ju, personalisht të identifikueshme. Disa zona/pjesë të faqes sonë  mund t’ju kërkojnë të regjistroheni për t'u identifikuar; ne mund t'ju kërkojmë informacione të tilla si mosha dhe profesioni juaj për të kuptuar më mirë qëllimin e vizitës tuaj dhe për të përmirësuar përvojën tuaj si vizitor. Në çdo rast, sa herë që ju kërkojmë ndonjë informacion personal të identifikueshëm që mund të përdoret për t'ju identifikuar si individ, ne do të kërkojmë miratimin tuaj dhe gjithmonë do të japim një shpjegim pse i mbledhim informacionet, si i mbledhim ato, si i ruajmë ato dhe si planifikojmë përpunimin dhe përdorimin e tyre.

Ne do të mbledhim dhe ruajmë vetëm informacione personale të identifikueshme për qëllimin e deklaruar gjatë procesit të mbledhjes. Kur të mbarojmë përpunimin e informacionit tuaj për qëllimin e caktuar, ne do t'i fshijmë dhe shkatërrojmë ato për të siguruar privatësinë tuaj.

Ne nuk mbledhim ose ruajmë të dhëna personale sensitive në lidhje me shëndetin tuaj, origjinën etnike, besimet fetare ose bindjet politike etj. në këtë faqe. Në rastin e rrallë kur ne kërkojmë të mbledhim të dhëna të tjera sensitive, do ta bëjmë këtë në përputhje të plotë me ligjin lokal të privatësisë së të dhënave.

Mbrojtja e privatësisë së fëmijëve është e rëndësishme.

Novo Nordisk nuk ka ndërmend të mbledhë informacione personalisht të identifikueshme nga fëmijët (një fëmijë përcaktohet si nën moshën 18 vjeç) pa lejen e prindit ose kujdestarit ligjor. Fëmijët NUK duhet të paraqesin informacion personal të identifikueshëm në Novo Nordisk pa lejen e qartë të prindit ose kujdestarit ligjor të tyre.

Kur është e përshtatshme, ne do t'i udhëzojmë fëmijët të mos paraqesin të dhëna personale. Nëse fëmija juaj ka dorëzuar të dhëna personale dhe ju dëshironi të kërkoni heqjen e informacionit, ju lutemi na kontaktoni përmes kutisë tonë të postës private infokosovo@novonordisk.com.

Të dhënat personale mblidhen në këtë faqe vetëm në masën e kërkuar. Në asnjë rrethanë, të dhënat e mbledhura nuk u shiten palëve të treta për asnjë arsye.

Çdo e dhënë personale që ne mbledhim mund të transferohet ndërkombëtarisht brenda organizatës globale të Novo Nordisk. Ne kemi politika të brendshme për të siguruar një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes, pavarësisht se ku gjenden të dhënat tuaja në Novo Nordisk.

Ne kurrë nuk do të transferojmë ose shesim informacione personale të identifikueshme për vizitorët tanë te një palë e tretë.

Në përgjithësi do të ndajmë informacione vetëm me ofruesit e shërbimeve dhe këshilltarët tanë të kontraktuar. Sidoqoftë, për të respektuar detyrimet ligjore, për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Novo Nordisk, punonjësve të saj dhe të tjerëve, ose në rast se shesim ose likuidojmë ndonjë pjesë të biznesit ose pasurive, të dhënat personale mund të ndahen. Çdo ndarje e tillë do të jetë në përputhje me ligjin e privatësisë së të dhënave.

Ju keni të drejtë të dini nëse ne mbajmë të dhëna personale për ju dhe, nëse i kemi, të merrni njohuri për ato të dhëna dhe të kërkoni që të dhënat të korrigjohen, nëse nuk janë të sakta.

Ju gjithashtu keni të drejtë të dini qëllimin/et dhe mund të kundërshtoni përdorimin e të dhënave tuaja personale nga Novo Nordisk dhe të kërkoni që këto të dhëna të fshihen. Ju lutemi na kontaktoni përmes kutisë tonë private të postës elektronike  infokosovo@novonordisk.com nëse dëshironi të merrni njohuri për të dhënat tuaja personale ose nëse keni ndonjë shqetësim në këtë drejtim. 

Cookie është një skedar i thjeshtë teksti që ruhet në kompjuterin tuaj ose në pajisjen mobile nga serveri i një faqe në internet; vetëm ai server do të jetë në gjendje të marrë ose lexojë përmbajtjen e këtij cookie. Çdo cookie është unike për kërkuesin tuaj të internetit. Ai do të përmbajë disa informacione anonime, të tilla si një identifikues unik dhe emrin e faqes dhe disa shifra dhe numra. Ai lejon që një faqe në internet të mbajë mend preferencat tuaja - p.sh. zgjedhja e gjuhës.

Në Novo Nordisk ne përdorim cookies që janë specifikisht të nevojshme për t'ju mundësuar të lëvizni nëpër faqe ose për të siguruar disa karakteristika themelore. Ne përdorim cookies për të rritur funksionalitetin e faqes në internet duke ruajtur preferencat tuaja. Ne gjithashtu përdorim cookies për të na ndihmuar të përmirësojmë performancën e faqes sonë të internetit për t'ju ofruar një përvojë më të mirë të përdoruesit.

Cookies të nevojshme; Këto cookies janë të nevojshme për funksionimin e faqes dhe nuk mund të çaktivizohen në këtë faqe në internet. Ato zakonisht vendosen vetëm në përgjigje të një kërkese të bërë nga ju, të tilla si vendosja e preferencave tuaja të privatësisë, hyrja ose plotësimi i formave. Këto cookies nuk ruajnë asnjë informacion personal të identifikueshëm. 

Cookies të performancës; Cookie-t e performancës përdoren në faqet e internetit të Novo Nordisk për qëllime të brendshme për të na ndihmuar të ju ofrojmë një përvojë më të mirë të përdoruesit. Informacioni i siguruar nga këto cookies na ndihmon të kuptojmë se si vizitorët tanë përdorin www.novonordisk-xk.com në mënyrë që të mund të përmirësojmë përmbajtjen tonë. 

Piksel të mediave sociale; Pixel-et përdoren për të reklamuar dhe ri-shpërndarë përmbajtjen në mediat sociale . 

Mund të mësoni më shumë rreth cookies në përgjithësi këtu . 

Përmbajtja e paraqitur në faqen e internetit të Novo Nordisk paraqitet vetëm për qëllime informative.

Qëllimet e informacionit - H3
Faqja nuk ju ofron asnjë këshillë ose rekomandim të çfarëdo lloji dhe nuk duhet të mbështeteni në të si bazë për ndonjë vendim ose veprim. Ju rekomandojmë të këshilloheni me profesionistë në fushën e duhur në lidhje me zbatueshmërinë e ndonjë aspekti të veçantë të përmbajtjes. Veçanërisht, asgjë në këtë faqe nuk përbën një ftesë ose ofertë për të investuar tek Novo Nordisk. Më tej, faqja ofron informacion të zgjedhur për sëmundjet dhe trajtimin e tyre. Një informacion i tillë nuk ofrohet si këshillë mjekësore. Një informacion i tillë nuk zëvendëson këshillën e një profesionisti të kujdesit shëndetësor. Nëse keni, ose dyshoni se keni ndonjë problem shëndetësor, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj të përgjithshëm ose me një ofrues tjetër të kualifikuar shëndetësor.

Informacioni i dhënë '' siç është '' - H4
Informacioni në këtë faqet jepet 'siç është' dhe Novo Nordisk nuk mban asnjë përfaqësim ose garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, duke përfshirë por pa u kufizuar në garancitë e nënkuptuara të tregtisë, përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë ose mos-shkeljes. Novo Nordisk nuk mban asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji në lidhje me plotësinë, saktësinë, kohën, disponueshmërinë, funksionalitetin dhe pajtueshmërinë me ligjet në fuqi. Duke përdorur këtë faqe ju pranoni rrezikun që informacioni të jetë i paplotë ose i pasaktë ose mund të mos përmbushë nevojat ose kërkesat tuaja.

Heqje dorë nga përgjegjësia
As Novo Nordisk dhe as ofruesit tanë të përmbajtjes nuk do të mbajnë përgjegjësi për dëmet ose dëmtimet që vijnë nga aksesi juaj, ose paaftësia për të hyrë në këtë faqe ose nga siguria juaj mbi ndonjë informacion të dhënë këtu. Novo Nordisk heq çdo përgjegjësi për dëmet e drejtpërdrejta, indirekte, të rastësishme, pasuese, ndëshkuese dhe të veçanta ose dëmtime të tjera, mundësi të humbura, dëmtime apo humbje tjetër të çfarëdo lloji. Ky kufizim përfshin dëmtime ose ndonjë virus, i cili mund të ndikojë në pajisjet e kompjuterit tuaj.

Lidhje me faqet e tjera
Kjo faqe përmban lidhje me faqet e tjera që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga Novo Nordisk; ju lutem kini kujdes sepse ne nuk jemi përgjegjës për politikat e privatësisë të këtyre faqeve dhe as nuk kemi kontroll mbi to. Kjo deklaratë e privatësisë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur në këtë faqe. Ne ju inkurajojmë  të lexoni deklaratat e privatësisë të çdo faqeje që vizitoni dhe që mbledh informacione të identifikueshme personalisht.

Faqet që lidhen me ne
Novo Nordisk nuk miraton faqet e internetit që lidhen me faqet e Novo Nordisk. Novo Nordisk nuk është përgjegjës për përmbajtjen në këto faqe të ndërlidhura as për kontrollin mbi informacionin që përdoruesit mund të zgjedhin t'u japin këtyre faqeve.

Ndryshimet
Novo Nordisk rezervon të drejtën e saj për të ndryshuar, modifikuar, zëvendësuar ose fshirë çdo përmbajtje  ose mund të kufizojë hyrjen ose ndërprerjen e shpërndarjes së kësaj faqe në çdo kohë dhe sipas gjykimit të saj.

E drejta e autorit dhe përdorimi i përmbajtjes
Përmbajtja e kësaj faqe është pronë e Novo Nordisk dhe mbrohet nga ligjet e së drejtës së autorit. Markat tregtare, shenjat e shërbimit, emrat tregtarë, logot dhe produkti i shfaqur në këtë faqe janë të mbrojtura në të gjithë botën, dhe asnjë përdorim i asnjërës prej tyre nuk mund të bëhet pa miratimin paraprak me shkrim të Novo Nordisk. Jeni të mirëpritur të shkarkoni përmbajtjen e kësaj faqe, megjithatë, vetëm për përdorimin tuaj personal dhe jotregtar. Asnjë modifikim ose riprodhim i mëtejshëm i përmbajtjes nuk lejohet. Përmbajtja përndryshe nuk mund të kopjohet ose të përdoret në ndonjë mënyrë tjetër.

Përdorimi i pyetjeve dhe komenteve
Çdo pyetje, koment, sugjerim ose ndonjë komunikim tjetër, duke përfshirë çdo ide, shpikje, koncept, teknikë ose njohuri teknike që mund ta përcillni në këtë faqe ose ndryshe në Novo Nordisk, në mënyrë elektronike ose me ndonjë mjet tjetër, janë mbi baza jo konfidenciale dhe do të bëhet pronë e Novo Nordisk, të cilën Novo Nordisk pa kufizim mund ta përdorë në çfarëdo mënyre dhe për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë zhvillimin, prodhimin dhe/ose marketingun e mallrave ose shërbimeve.

Ligji qeverisës
Hyrja, përdorimi juaj i kësaj faqe  dhe përmbajtjes së saj do të drejtohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet shqiptare.

Ne mbledhim informacione që mund të na ndihmojnë të përmirësojmë faqen tonë të internetit. Ne kërkojmë miratimin tuaj për të mbledhur këtë informacion kur hyni në faqen e internetit. Të gjitha informacionet e mbledhura automatikisht me pëlqimin tuaj ruhen në një formë të përgjithshme dhe nuk mund të përdoren për t'ju identifikuar specifikisht si individ.

Herë pas here ne gjithashtu ju kërkojmë informacion që ndonjëherë mund të jetë personalisht i identifikueshëm dhe privat. Si rezultat, informacioni i mbledhur nga ne mund të ndahet në dy kategori kryesore:

a) Statistikat e grumbulluara të vizitorëve

b) Informacion personal i identifikueshëm

Ne nuk i lidhim statistikat e grumbulluara të vizitorëve me informacionin personal të identifikueshëm.

Statistikat e grumbulluara të vizitorëve
Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne mbledhim informacione të përgjithshme në lidhje me kompjuterin tuaj dhe vendndodhjen e tij, si dhe faqen e internetit nga keni ardhur, nëse është rasti. Ky informacion nuk mund të përdoret për t'ju identifikuar si individ. Ky informacion përdoret vetëm në formë të përmbledhur për të na informuar se nga vijnë vizitorët tanë, çfarë shikojnë dhe veprojnë dhe ku kalojnë më shumë kohë.

 

Të dhënat që mbledhim:

 • Ndihmë për cookie-t e palës së parë (nëse na lejoni të vendosim një cookie në kompjuterin tuaj)
 • ID e vizitorit (siguruar nga një cookie që vendosim në kompjuterin tuaj kur është e mundur)
 • Referues (dmth. Nga keni ardhur, p.sh. google.com)
 •  Data dhe ora e vizitës
 • Cilësimet rajonale dhe gjuhësore (për të përcaktuar se në cilin vend jeni)
 • Sistemi operativ (Windows, OS X, Linux, iOS, Android etj.)
 • Versioni i Shfletuesit dhe Shfletuesit (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etj.)
 • Rezolucioni i ekranit (1280x1024, 1024x768, etj.)
 • Mbështetje JavaScript
 • Mbështetje Java
 •  Adresa IP (adresa e kompjuterit në internet vetëm për qëllime statistikore - nuk mblidhet asnjë informacion personal i identifikueshëm)
 • Titulli i faqes që po shihni
 • URL e faqes që po shihni
 • Koha e kaluar në faqe
 • Lloji i pajisjes (Tablet, Mobile, Desktop), prodhuesi, Sistemi operativ, operatori celular
 • Shteti, rajoni, qyteti, shteti, kodi postar
 • Fjalët kyçe të përdorura në fushën e kërkimit të faqes
 • Fjalët kyçe që rezultojnë nga kërkimi në faqe
 • Rifreskimi, klikimet në faqe, frekuenca e kthimit
 • Hyrja, dalja nga faqja
 • Shkarkimet e skedarëve
 • Përmbajtja e shpërndarë në mediat sociale ose platforma të tjera të disponueshme (butonat e shpërndarjes)

Informacion personalisht i identifikueshëm
Në disa raste, ne duhet të mbledhim më shumë informacione për ju, personalisht të identifikueshme. Disa zona/pjesë të faqes sonë  mund t’ju kërkojnë të regjistroheni për t'u identifikuar; ne mund t'ju kërkojmë informacione të tilla si mosha dhe profesioni juaj për të kuptuar më mirë qëllimin e vizitës tuaj dhe për të përmirësuar përvojën tuaj si vizitor. Në çdo rast, sa herë që ju kërkojmë ndonjë informacion personal të identifikueshëm që mund të përdoret për t'ju identifikuar si individ, ne do të kërkojmë miratimin tuaj dhe gjithmonë do të japim një shpjegim pse i mbledhim informacionet, si i mbledhim ato, si i ruajmë ato dhe si planifikojmë përpunimin dhe përdorimin e tyre.

Na kontaktoni nëse:

 • keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë ose njoftime të tjera të privatësisë në këtë faqe
 • doni të merrni njohuri për ndonjë të dhënë personale të mbajtur në lidhje me ju, ose 
 • keni ndonjë shqetësim në lidhje me përdorimin e të dhënave tuaja personale nga Novo Nordisk

ju lutemi na kontaktoni përmes kutisë tonë të postës private elektronike infokosovo@novonordisk.com ose na kontaktoni në telefon +383 38 725 681 .