1.1 Cookie është një skedar teksti që vendoset nga serveri i një faqe në internet në shfletuesin e kompjuterit tuaj ose në pajisjen tuaj celular kur vizitoni faqen e internetit. Cookie përmban një kod unik që lejon Novo Nordisk të njohë shfletuesin tuaj gjatë vizitës suaj në faqen tonë të internetit (i quajtur cookie “sesion”), ose më vonë gjatë vizitave të përsëritura (të quajtur cookie “këmbëngulës”). Çdo cookie është unike për shfletuesin tuaj të internetit. Cookies mund të vendosen nga serveri i faqes në internet që po vizitoni ose nga partnerë që bashkëpunojnë me faqen e internetit, të ashtuquajturat "cookies të palëve të treta".                  

Cookies në përgjithësi e bëjnë ndërveprimin midis përdoruesit dhe faqes në internet më të lehtë dhe më të shpejtë dhe e ndihmojnë përdoruesin të lundrojë midis pjesëve të ndryshme të një faqe në internet. Cookies mund të përdoren gjithashtu për ta bërë përmbajtjen e faqes në internet më të rëndësishme për vizitorin dhe për ta përshtatur atë me shijet dhe nevojat e tij personale.

 

2.1 Pronari i www.novonordisk-xk.com është:                  

NOVO NORDISK KOSOVO
10000 Prishtina, Kosovo
Phone: +383 38 725 681
Fax :     +383 38 725 682

Novo Nordisk përdor cookies për të rritur funksionalitetin e faqes në internet duke ruajtur preferencat tuaja. Në www.novonordisk-xk.com Novo Nordisk përdor cookies të nevojshme, cookies të funskinalitetit/preferencë, cookies statistikore dhe cookies të marketingut.

2.2 C ookies të nevojshme                  

2.2.1 Këto cookies janë thelbësore për të vizituar faqen dhe për të përdorur pjesë të caktuara. Nëse i refuzoni këto cookies, disa tipare të faqes në internet nuk do të funksionojnë siç duhet.              

2.3 Cookies të funksionalitetit / cookies të preferencave          

Cookies Funksionale / Preferencë janë cookies që lehtësojnë funksionimin e faqes në internet dhe e bëjnë atë më të këndshëm për vizitorët. Ata sigurojnë një përvojë më të personalizuar të shfletimit. Për shembull: cookies që kujtojnë preferencën tuaj në gjuhë.

2.4  Cookie analitike / statistikore                  

2.4.1 Ne përdorim cookies analitike për të mbledhur informacione në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit, me synimin për të përmirësuar përmbajtjen, për ta përputhur atë me dëshirat e vizitorëve dhe për të rritur aftësinë e përdorimit.            

2.5  Cookies për marketing                  

2.5.1 Këto janë cookies që ne përdorim për t'ju ofruar reklama të personalizuara dhe më të rëndësishme, për të përcaktuar se sa herë është shfaqur një reklamë specifike, për të llogaritur efektivitetin e një fushate të veçantë reklamuese , për të gjurmuar të dhëna rreth vizitave të mëparshme dhe për të ndarë të dhëna e mbledhura me palë të treta të përfshira, të tilla si reklamuesit. Ato përdoren në faqen e internetit dhe vendosen në pajisjen tuaj nga palët e treta.            

2.6 Përdorimi i cookies statistikore, funksionale dhe të marketingut në www.novonordisk-xk.com kërkon pëlqimin e përdoruesit. Përdoruesi në çdo kohë mund të tërheqë pëlqimin e tij për të përdorur cookies. Shikoni seksionin 5 të kësaj Politikat e Cookie për informacion në lidhje me menaxhimin e cookies dhe fshirjen e cookies.                  

3.1 Novo Nordisk mund të përdorë cookies të palëve të treta, të cilat janë cookies që vendosen në shfletuesin e përdoruesit nga një palë e tretë që nuk është Novo Nordisk. Të dhënat, të cilat mblidhen duke përdorur cookies të palëve të treta nuk do të jenë në dispozicion për Novo Nordisk por do të mblidhen dhe përdoren vetëm nga pala e tretë për qëllimet e tyre. Novo Nordisk mund p.sh. të vendosë foto dhe përmbajtje video nga faqet e internetit të tilla si YouTube. Si rezultat, kur vizitoni një uebfaqe të Novo Nordisk me përmbajtje të nga faqet e tjera të internetit, ju mund të prezantoheni me cookies nga këto faqe në internet. Novo Nordisk nuk kontrollon shpërndarjen e këtyre cookies. Ju duhet të kontrolloni faqen e internetit përkatëse të palës së tretë për më shumë informacion në lidhje me përdorimin e tyre të cookies.                     

3.2  [ Uebfaqet   tona përdorin butonat  "ndaj" për t'u dhënë mundësi përdoruesve të ndajnë me lehtësi informacione me miqtë përmes një numri të rrjeteve të njohura sociale. Këto faqe mund të vendosin një cookie kur jeni gjithashtu të regjistruar në shërbimin e tyre. Novo Nordisk nuk kontrollon shpërndarjen e këtyre cookies dhe ju duhet të kontrolloni faqen e internetit përkatëse të palës së tretë për më shumë informacion në lidhje me përdorimin e tyre të cookies).                   

 

4.1  Novo Nordisk përdor cookies që përshkruhen me hollësi në www.novonordisk-xk.com në banderolën e cookie-t. Në banderolën e cookie-t mund të gjeni informacione në lidhje me emrin e cookie-t, kush e vendos cookie-in, një përshkrim të cookie-t dhe kur skadon cookie.                  

5.1 Ju duhet të cilësoni nëse lejoni vendosjen e cookies në pajisjen tuaj ose çaktivizoni përdorimin e llojeve të caktuara të cookies. Nëse nuk pranoni përdorimin e cookies të caktuara, disa karakteristika të faqes mund të mos funksionojnë ose mund të mos jeni në gjendje të përdorni shërbime të caktuara në faqet e internetit.                  

5.2   Nëse dëshironi të kufizoni ose bllokoni cookies të përdorimit, duhet të tregoni preferencat tuaja përmes banderolës së cookie-t që tregohet në faqen e internetit. Ju gjithashtu mund të kufizoni përdorimin e cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj. Funksioni Ndihmë brenda shfletuesit tuaj duhet t'ju tregojë se si.                   

5.3  Përndryshe, ju mund të vizitoni  www.aboutcookies.org  , faqe e cila përmban informacione gjithëpërfshirëse se si ta bëni këtë në një larmi të shfletuesve. Ju gjithashtu do të gjeni detaje se si të fshini cookies nga kompjuteri juaj, si dhe informacione më të përgjithshme në lidhje me cookies. Për informacion se si ta bëni këtë në shfletuesin e telefonit tuaj celular, do t'ju duhet t'i referoheni manualit të aparatit tuaj.                   

 

5.4   Ju lutemi kini kujdes që kufizimi i cookies mund të ndikojë në funksionalitetin e www.novonordisk-xk.com

6.1  Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne automatikisht mbledhim informacione të përgjithshme në lidhje me kompjuterin tuaj dhe vendndodhjen e tij, si dhe faqen e internetit nga keni ardhur, nëse është e nevojshme. Ky informacion nuk mund të përdoret për t'ju identifikuar si individ. Ky informacion përdoret vetëm në formë të përmbledhur për të na informuar nga vijnë vizitorët tanë, çfarë shikojnë dhe veprojnë dhe ku kalojnë më shumë kohë.                  

6.1.1  Sa herë që ju kërkojmë ndonjë informacion personal të identifikueshëm që mund të përdoret për t'ju identifikuar si individ, ne do të kërkojmë miratimin tuaj dhe gjithmonë do të japim një shpjegim pse i mbledhim informacionet, si i mbledhim ato, si ne e ruajmë atë dhe si planifikojmë përpunimin dhe përdorimin e tij.            

6.1.2  Ne do të mbledhim dhe ruajmë vetëm informacione personale të identifikueshme për qëllimin e deklaruar gjatë procesit të mbledhjes. Kur të mbarojmë përpunimin e informacionit tuaj për qëllimin  e caktuar, ne do t'i fshijmë dhe shkatërrojmë ato për të siguruar privatësinë tuaj.            

6.1.3  Disa të dhëna mblidhen duke përdorur cookies bazuar në interesin tonë të ligjshëm në dhe për qëllim të përmirësimit të faqes sonë të internetit dhe përvojës suaj të përdoruesit, qëllimeve statistikore për faqen tonë të internetit, qëllimeve funksionale për përdorimin e faqes sonë të internetit dhe për të na mundësuar përmirësimin e përdorimit të faqes sonë të internetit.            

6.1.4  Për çdo lloj cookie që përdoret për të mbledhur të dhëna personale për qëllime të specifikuara, Novo Nordisk do të përpunojë të dhënat personale të mbledhura përmes cookies për qëllime specifike për të cilat keni dhënë pëlqimin tuaj në banderolën e cookie-t.            

6.1.5 Të gjitha të dhënat tuaja personale do të trajtohen në konfidencë dhe do të përdoren vetëm në përputhje me qëllimet e përmendura më lart.            

6.1.6 Novo Nordisk mund të angazhojë ofruesin e shërbimit të palës së tretë dhe ata do të kenë akses në përpunim e të dhënave tuaja personale dhe mund të transferojmë të dhëna personale tek entitetet e tjera të grupit Novo Nordisk.        

6.1.8 Sipas rregullave të mbrojtjes së të dhënave ju keni të drejtat e mëposhtme . Për të ushtruar këto të drejta, ju lutemi kontaktoni Novo Nordisk në  infoal@novonordisk.com

  • Ju mund të merrni një përmbledhje të të dhënave personale që kemi për ju ;
  • Ju mund të merrni një kopje të të dhënave tuaja personale në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm ;
  • Ju mund të merrni një azhurnim ose korrigjim të të dhënave tuaja personale ;
  • Ju mund t'i fshini ose shkatërrojnë të dhënat tuaja personale ;  
  • Ju mund të na kërkoni të ndalojmë ose të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale ; 
  • Nëse keni dhënë pëlqimin që ne të përpunojmë të dhënat tuaja personale, mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Tërheqja juaj nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit të kryer para se të tërhiqni pëlqimin tuaj ;
  • Ju mund të paraqisni një ankesë në lidhje me mënyrën se si ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në një Autoritet për Mbrojtjen e të Dhënave 

Sipas ligjit në fuqi, mund të ketë kufizime mbi këto të drejta në varësi të rrethanave specifike të aktivitetit të përpunimit. Na kontaktoni siç përshkruhet në Seksionin 1 me pyetje ose kërkesa në lidhje me këto të drejta. 

 

Ju lutemi mësoni më shumë rreth pozicionit tonë mbi privatësinë e të dhënave.