Kur bëhet fjalë për trajtime inovative dhe pajisje mjekësore që përmirësojnë jetën, shkencëtarët tanë dhe inxhinierët punojnë në avangardën e zbulimeve. Zinxhiri i vlerave farmaceutike na ndihmon të sjellim trajtime dhe pajisje inovative në duart e pacientëve që kanë nevojë për to.

Kristal Troy, Novo Nordisk US.