Për të hyrë në profilin tuaj jashtë procesit të aplikimit do t'ju duhet të zgjidhni pozicionin në faqen e internetit dhe të klikoni "Apply now".  Pasi të klikoni "Apply now", do të drejtoheni në faqen e pozicionit ku mund të zgjidhni "View Profile" nga rreshti i sipërm i menusë, të identifikoheni dhe të hapni menunë "Jobs applied". 

Pasi të identifikoheni do të jeni në gjendje të shikoni pozicionet ku keni aplikuar, të shikoni aplikimet tuaja dhe statusin e aplikimeve tuaja.  

Pas hyrjes në profilin tuaj, do të drejtoheni në ekranin e profilit të kandidatit, ku mund të zgjidhni "My Documents".

Këtu mund të ngarkoni nga, DropBox ose Google Drive.  Shënim, mund të mbani vetëm një CV në dosje.

Talent Acquisition do ta shqyrtojë CV tuaj dhe interesin në lidhje me kërkesat për rolin përkatës.  Nëse ka interes për të vijuar procesin, do të kontaktoheni nga një përfaqësues i Talent Acquisition të Novo Nordisk në lidhje me hapat e ardhshëm. 

Vini re se mund ta shikoni në çdo kohë statusin e aplikimit tuaj duke kaluar te View Profile dhe duke zgjedhur Jobs Applied.  

Statusin e aplikimit mund ta shikoni gjithnjë pasi të futeni në sistem dhe të zgjidhni View Profile dhe duke zgjedhur Jobs Applied.