Ka shumë arsye pse sëmundjet kronike si diabeti i tipit 2 dhe obeziteti janë rritur për dekada. Disa janë për shkak të faktorëve të rrezikut që nuk mund të parandalohen, siç janë faktorët gjenetikë dhe fakti i thjeshtë se njerëzit po jetojnë më gjatë.

Të mos bësh asgjë për të ndaluar këtë rritje do të çojë vetëm në më shumë vuajtje njerëzore dhe më shumë shpenzime të kujdesit shëndetësor. Klientët tanë janë sistemet e kujdesit shëndetësor dhe njerëzit që përdorin trajtimet tona. Nëse nuk bëjmë asgjë për të parandaluar sëmundjet kronike, nuk jemi duke iu përmbushur vlerave tona si kompani, as po drejtojmë një biznes të qëndrueshëm.

Por ka zona ku veprimet parandaluese mund të kenë një efekt pozitiv. Urbanizimi në rritje, pabarazitë socio-ekonomike, stilet e jetesës më pak aktive dhe dietat më të varfra. Të ndërthurura, urbanizimi në rritje, pabarazitë socio-ekonomike, stilet e jetesës më pak aktive dhe dietat më të dobëta janë shpesh arsyet kryesore pse gjithnjë e më shumë njerëz po diagnostikohen me diabet të tipit 2 dhe obezitet.

Ne duam ta ulim grafikun në rritje të diabetit të tipit 2 dhe të obezitetit. Nuk ka dyshim që parandalimi është thelbësor.

Vazhdoni të lexoni dhe shikoni se si ne punojmë me parandalimin e sëmundjeve kronike.

Dy në tre persona që vuajnë nga diabeti i tipit 2 banojnë në qytete. Mënyra se si zonat urbane projektohen, ndërtohen dhe drejtohen po ndryshon mënyrën e jetesës dhe, në disa raste, rrit ndjeshmërinë tonë ndaj diabetit të tipit 2. 

Ne kemi krijuar termin "diabet urban" si një mënyrë për t’u përqendruar në faktorin e rrezikut të natyrshëm për qytetet, së bashku me University College London dhe Steno Diabetes Center Copenhagen. Së bashku kemi nisur një partneritet botëror të quajtur Cities Changing Diabetes.

Në më shumë se 40 qytete në botë, ne po tërheqim vëmendjen për diabetin e tipit 2 si një çështje thelbësore shëndetësore në qytete. Jemi duke punuar me më shumë se 150 partnerë për të përmirësuar kërkimin dhe për të informuar politikat për të hartuar ndërhyrje që japin ndikim domethënës në vijën e parë të sëmundjes.

Për të mësuar më shumë rreth luftës sonë kundër diabetit urban, shkoni te Cities Changing Diabetes.

Në rang botëror, 40 milionë fëmijë nën moshën pesë vjeç janë mbipeshë. Kjo i vë në rrezik të shfaqin që herët diabet të tipit 2, dhe është një parashikues i fortë i obezitetit tek të rriturit. 

Këta fëmijë gjithashtu mund të përballen me sfida në zhvillimin dhe arritjen e potencialit të tyre të plotë. Mbipesha mund të kontribuojë në stigmatizim, lidhje të dobëta shoqërore dhe vështirësi emocionale dhe në disa raste edhe në rënien e arritjeve në shkollë.

Së bashku me UNICEF ne jemi duke punuar në parandalimin e mbipeshës dhe të obezitetit te fëmijët. Duke filluar me Meksikën dhe Kolombinë, por me një shtrirje dhe ndikim më të gjerë rajonal dhe botëror, partneriteti synon të "zhvendosë qasjen" në lidhje me parandalimin e mbipeshës dhe të obezitetit nga fokusi mbi përgjegjësinë individuale në nevojën për ndryshimin e ambienteve që promovojnë obezitetin.

Ne besojmë se çdo fëmijë duhet të ketë mundësinë të rritet mirë në një botë që ndryshon dhe të përmbushë potencialin e tij. 

Vizitoni faqen e internetit të UNICEF për të parë se çfarë po bëhet për të përmirësuar gjendjen e fëmijëve në botë.